Ring

TJÄNSTER

Vi är stolta över den säkerhet vi levererar och våra projekt särskiljer sig genom mindre tidsåtgång och hög kvalitet.

NYPRODUKTION

Montering av ställning för ett hus som inte finns kräver planering. Därför använder vi 3D teknik i planeringen.

MÅLNING

En riktig ställning underlättar målningsarbetet och minskar tidsåtgången betydligt.

TAK

Det finns många restriktioner kring arbete på höjd, därför ser du alltid fallskyddsnät på våra takställningar.

SOLCELLER

Projekt som endast tar några dagar kräver också fullskalig säkerhet i form av godkända ställningar.

INDUSTRI

Ställning för industri planeras med noggrann mätteknik och 3D modeller. Våra arbeten är tidseffektiva och leveranssäkra.

INOMHUS

Inomhusarbeten ställer högre krav på en genomtänkt arbetsmetod och med våra egenutvecklade lösningar levererar vi alltid i tid.

VINTER

Många väljer att byta tak på vintern och ställningen garanterar vi står lika säkert som på sommaren.

LEVERANSER

Med egna transportfordon och kranbilar kan vi erbjuda en tillförlitlig verksamhet där vi ansvarar för hela leveranskedjan.